قوانین و مقررات


rules law


▩ زمان ارسال نان‌های خریداری شده از بقچه توسط کاربر و از میان بازه‌های ساعتی ارائه شده، قابل انتخاب است. بقچه تلاش می‌کند به بازه زمانی انتخاب شده پایبند باشد و تعهدی برای رساندن نان در زمانی دقیق یا زمانی خارج از بازه‌های مذکور ندارد.

▩ هنگام ثبت‌نام در بقچه و ثبت سفارش، اطلاعاتی از کاربر درخواست می‌شود. کاربر موظف است اطلاعات صحیح خود را وارد کند و نادرست بودن اطلاعات می‌تواند منجر به ارسال نشدن سفارش شود.

▩ آدرس و محله‌ی کاربر می‌بایست به درستی وارد شود. مسئولیت تأخیرهای ناشی از آدرس و محله غلط یا نادقیق بر عهده کاربر است.

▩ مناطق فعالیت بقچه در سایت و به اختصار در اپ شرح داده شده است. کاربر موظف است تحت پوشش بودن یا نبودن مکان مورد نظر خود را بررسی کند. مسئولیت و هزینه‌ی ناشی از سفارش‌های خارج از محدوده بر عهده کاربر است.

▩ بقچه تلاش می کند با ارائه‌ی راهکارهای جدید نرم‌افزاری، تجربه بهتری را برای کاربران ایجاد نماید. کاربران می‌بایست از جدیدترین نسخه‌ی بقچه استفاده کنند. مسئولیت ناشی از به کار بردن نسخه‌های قدیمی بقچه بر عهده کاربر است.

▩ بقچه تلاش می‌کند با انتخاب تأمین‌کنندگان برگزیده، نان باکیفیت را به کاربران تحویل دهد. با این وجود بقچه خود تولیدکننده‌ی نان نیست و احتمال نامناسب بودن موردی نان‌ها وجود دارد.

▩ کلیه‌ی پرداخت‌های بقچه آنلاین است و نیاز به پرداخت میلغ نقدی وجود ندارد مگر در صورت توافق طرفین.

▩ بقچه تعهدی مبنی بر بازگشت پول‌هایی که صورت اشتباه تایپی در واریز به کیف پول توسط کاربر شده است ندارد.

▩ پشتیبانی بقچه آماده‌ی رسیدگی به مشکلات کاربران و مشتریان است. در صورتی که توافقی مبنی بر بازگشت پول صورت گیرد، مبلغ حداکثر تا ۴۸ ساعت کاری پس از توافق به حساب اعلام شده واریز می‌شود.

▩ اطلاعات کاربران که وارد نرم‌افزار بقچه شده، نزد بقچه محفوظ است و به غیر واگذار نمی‌شود.