سفارش نان سنتی

از طریق سرویس‌های سفارش آنلاین غذا (زودفود، ریحون، چیلیوری و چنگال)

سفارش آنلاین از واسطه


زودفود


سفارش از واسطه‌ها

همه ما آشنایی لازم با سرویس‌های واسطه سفارش غذا از جمله زوفود و ریحون را داریم. این سرویس‌ها فرهنگ جدیدی از خدمات اینترنتی را برای تهیه غذا ابداع کرده اند. با توجه به اینکه اکثر افراد حداقل یکبار از این سرویس ها استفاده کرده اند، وظیفه خود دیدیم برای سهولت کاربران بقچه که اطلاعات خود را در این سرویس ها دارند، امکان سفارش نان سنگک و بربری را از طریق این سرویس ها مهیا کنیم.مزیت‌های سفارش روتینویژگی

تخفیف هایی ویژه مخصوص خود
ویژگی

دسترسی به اطلاعات ارسال
ویژگی

تحویل راس ساعت با سرویس های اکسپرس مخصوص بقچه
نحوه سفارشاسنپ فود


سفارش از اسنپ‌فود (زودفود)

چیلیوری


سفارش از چیلیوری

ریحون


سفارش از ریحون

چنگال


سفارش از چنگال